نما

آلومینیوم کامپوزیت

آلومینیوم کامپوزیت

ورق کامپوزیت یکی از مصالح سبک در نما سازی می باشد که با توجه به قابلیت اجرای طرح های متنوع با پانل های کامپوزیت در چند سال اخیر مورد استقبال…