7nama

آلومینیوم کامپوزیت

آلومینیوم کامپوزیت

ورق کامپوزیت یکی از مصالح سبک در نما سازی می باشد که با توجه به قابلیت اجرای طرح های متنوع با پانل های کامپوزیت در چند سال اخیر مورد استقبال…